Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC

[Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC] Java JDBC là một Java API để kết nối và thực thi truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng các JDBC Driver để kết nối với cơ sở dữ liệu. JDBC làm việc với Java trên nhiều nền tảng đa dạng như Windows, Mac OS, Unix, …

Để đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu về cách Java làm việc như thế nào với cơ sở dữ liệu, chúng tôi cung cấp loạt bài hướng dẫn về Java JDBC. Loạt bài hướng dẫn về Java JDBC này cung cấp đầy đủ các khái niệm và các kiến thức cơ bản về Java JDBC cho các lập trình viên Java mong muốn tìm hiểu về JDBC Framework cũng như cách sử dụng của nó.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

JDBC cơ bản và nâng cao

Một số chương trình JDBC cơ bản

Để hiểu và thực hành các ví dụ được cung cấp trong bài, bạn cần hiểu rõ về Java cũng như có kiến thức cơ bản về một số ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu, đặc biệt là SQL.

Nếu như bạn có bỏ quên vấn đề gì, bạn có thể tham khảo hai loạt bài hướng dẫn của chúng tôi về Java và SQL.

Hướng dẫn Java: Tìm hiểu về Java, một trong các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ nhất.

Hướng dẫn SQL: Bạn có thể tham khảo một số cú pháp SQL ở đây.

Loạt bài hướng dẫn được chia thành hai phần: phần đầu giới thiệu các lớp, Interface và một số khái niệm cơ bản bạn cần biết khi học về JDBC; phần thứ hai là về một số ví dụ về một số hoạt động cơ bản liên quan tới cơ sở dữ liệu như tạo, xóa cơ sở dữ liệu; tạo, xóa bảng; chèn, chọn, xóa, cập nhật bản ghi, …

Trong loạt bài hướng dẫn về JDBC này, mình sử dụng MySQL, do đó, trong các chương trình ví dụ trong bài, mình sử dụng root là username và 123456 là mật khẩu.Demo một bài giảng trong khóa học online tại hoconlineteam.