Học Git cơ bản và nâng cao

Có phải bạn đang thực hiện một dự án nào đó một mình hay là một thành viên trong team nào đó. Và nếu làm cùng team thì có cách nào để biết được các thành viên còn lại đang làm gì (hay nói cách khác là cập nhật những gì anh ấy đã làm) và có cách nào để cho người khác biết mình đã làm gì không. Và việc gì xảy ra nếu bạn và một người nào đó trong team cùng sửa một lỗi ? ... Tất cả các vấn đề này sẽ được xử lý thông qua Git.

Loạt bài hướng dẫn Học Git cơ bản và nâng cao này sẽ giải thích cho bạn cách để sử dụng Git cho điều khiển phiên bản dự án trong môi trường phân tán trong khi làm việc về phát triển các ứng dụng dựa trên hoặc không dựa trên web.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Git cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

Loạt bài hướng dẫn Học git cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint