Giải Toán 7 trang 33 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 33 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 33. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 33 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 33 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 33 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 9 trang 33 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 9 trang 33: Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

* Rút gọn các phân số về phân số tối giản : Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

* Xét các mẫu số :

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 2 = 21

* Các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

* Các phân số viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học