Bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1Video Bài 92 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Sắp xếp các số thực:

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

a) Dãy số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Ta có

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học