Bài 88 trang 44 Toán 7 Tập 1Video Bài 88 trang 44 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau :

a) Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ...

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...

Kiến thức áp dụng

Dựa vào định nghĩa số thực và số vô tỉ :

+ Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

+ Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Lời giải:

a) Nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học