Bài 87 trang 44 Toán 7 Tập 1Video Bài 87 trang 44 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 87 trang 44 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Kết quả:

Giải bài 87 trang 44 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Định nghĩa các tập hợp số:

+ N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6...}

+ Z = {...-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; ...}

+ Q (tập các số hữu tỉ) là tập hợp các số biểu diễn được dưới dạng Giải bài 87 trang 44 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b ∈ Z, b ≠ 0).

+ I (tập hợp các số vô tỉ) là tập hợp các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

+ R (tập hợp các số thực) là tập hợp bao gồm các số vô tỉ và các số hữu tỉ.

+ Ta luôn có N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R .

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học