Bài 72 trang 35 Toán 7 Tập 1Video Bài 72 trang 35 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 72 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Các số sau đây có bằng nhau không ? 0,(31) ; 0,3(13).

Lời giải:

Ta có 0,(31) – 0,3(13) = 0,313131... - 0,31313 ... = 0

Vậy 0,(31) = 0,3(13)

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học