Bài 71 trang 35 Toán 7 Tập 1Video Bài 71 trang 35 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 71 (trang 35 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các phân số Giải bài 71 trang 35 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

Giải bài 71 trang 35 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học