Bài 49 trang 127 Toán 7 Tập 1Video Bài 49 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 49 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 40o.

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40o.

Lời giải:

a)

Giải bài 49 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b)

Giải bài 49 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học