Bài 47 trang 127 Toán 7 Tập 1Video Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 47 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1): Trong các tam giác trên các hình 116, 117, 118 tam giác nào là tam giác cân tam giác nào là tam giác đều ? Vì sao?

Giải bài 47 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

- Hình 116

Ta có ΔABD cân vì AB = AD

ΔACE cân vì AC = AE

Do AB = AD , BC = DE nên AB + BC = AD + DE hay AC = AE

⇒ ΔACE cân

- Hình 117

Ta tính được

Giải bài 47 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

- Hình 118

* ΔOMN là tam giác đều vì ba cạnh bằng nhau OM = MN = NO

* ΔOMK cân tại M vì OM = MK

* ΔONP là tam giác cân tại N vì ON = NP

Giải bài 47 trang 127 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Dựa vào định nghĩa tam giác cân, tam giác đều:

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

+ Áp dụng định lí về tổng ba góc trong một tam giác

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học