Giải Toán 7 Bài 24 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 24 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 24 (sách cũ)

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))

b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2 ] : [ 2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

Lời giải:

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – [0,125 . 3,15 . (-8)]

=[(-2,5). 0,4. 0,38] – [(-8) . 0,125 . 3,15]

=(-1) . 0,38 –(-1) . 3,15

= -0,38 –(-3,15)

= 3,15 – 0,38 = 2,77

b) [(-20,83 ) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

=[(-20,83 - 9,17) . 0,2 ] : [(2,47 + 3,53) .0,5]

= [(-30) . 0,2 ] : (6 . 0,5)

= (-6) : 3 = -2

Kiến thức áp dụng

Áp dụng các tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học