Bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1Video Bài 21 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Ta có

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy các phân số Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Ta có

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

b) Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là :

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Rút gọn phân số: Để rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu cho một ước chung của chúng.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-tuyet-doi-cua-mot-so-huu-ti-cong-tru-nhan-chia-so-thap-phan.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học