Bài 4.1 trang 126 SBT Toán 6 Tập 1Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

Bài 4.1 trang 126 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau

a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

c) Hãy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng có 5 cây.

Lời giải:

a)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

d)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

e)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-4-trung-diem-cua-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học