Bài 39 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2Bài 8: Đường tròn

Bài 39 trang 93 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ lại các hình sau (cho đúng kích thước như hình đã cho).

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Sử dụng các dụng cụ để vẽ lại các hình như trên

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-duong-tron.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học