Câu 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Câu 2 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song là gì?

Lời giải:

Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực F1, F2F3song song là hợp lực của hai lực bất kì cân bằng với lực thứ ba:

F1+ F2+ F3= 0

Hợp lực Fcủa hai lực F2F3phải cân bằng với lực F3.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 28 chương 3 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 131)

Giải Bài tập (trang 131)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-28-quy-tac-hop-luc-song-song-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-duoi-tac-dung-cua-ba-luc-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học