Câu 1 trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Câu 1 (trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong thí nghiệm về chuyển động thẳng của một vật, người ta ghi được vị trí của vật sau những khoảng thời gian 0,02s trên băng giấy (hình 3.4). Em hãy sử dụng các kết quả đó để xét xem chuyển động này có phải là chuyển động nhanh dần không. Nếu đúng, hãy tính vận tốc trung bình của vật trong những khoảng thời gian 0,02s.

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Chuyển động là nhanh dần vì kết quả thí nghiệm cho thấy độ dời tăng dần sau những khoảng thời gian bằng nhau, bằng 0,02s (quãng đường vật đi được tăng dần sau mỗi khoảng 0,02s lần lượt là 22; 26; 30; 34; 38; 42 mm)

Vận tốc trung bình của vật trong những khoảng thời gian Δt = 0,02s

Áp dụng công thức

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Ta được:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

vtbBC = 1,3 m/s;    vtbCD = 1,5 m/s

vtbDE = 1,7 m/s;    vtbEG = 1,9 m/s;    vtbGH = 2,1 m/s.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 3 chương 1 khác:

Trả lời Câu hỏi (trang 20)

Giải Bài tập (trang 20)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-3-khao-sat-thuc-nghiem-chuyen-dong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học