Bài 1 trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Bài 1 (trang 20 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một ô tô chạy trên đường thẳng, lẩn lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km. Xe đi đoạn AB hết 20 min, đoạn BC hết 30 min, đoạn CD hết 20 min. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đọan đường AB, BC, CD và trên cả quãng đường AD. Có thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ khi ở A, xe ở vị trí nào không ?

Lời giải:

Áp dụng công thức:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Ta có:

+ Trên đoạn AB:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

+ Trên đoạn BC:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

+ Trên đoạn CD:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

+ Trên cả quãng đường AD:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Không thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ khi xe qua A, xe ở vị trí nào vì ta không biết được tính chất của chuyển động trên mỗi đoạn.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 3 chương 1 khác:

Trả lời Câu hỏi (trang 20)

Giải Bài tập (trang 20)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-3-khao-sat-thuc-nghiem-chuyen-dong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học