Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 2(trang 6 sgk Lịch Sử 6): - Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá được dựng lên cách đây bao nhiêu năm?

Trả lời:

Nhìn qua thì chúng ta không thể nhận biết được mà phải dựa vào những kí hiệu, những quy định nào đó. Người xưa đã có cách tính và cách ghi thời gian.Xác định thời gian là một nguyên tắc cơ bản quan trọng của lịch sử.

(trang 6 sgk Lịch Sử 6): - Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào?

Trả lời:

Bảng ghi có đơn vị thời gian là ngày, tháng, năm ; có 2 loại lịch là Âm lịch và Dương lịch.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 2 khác:

Câu hỏi (trang 7)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


cach-tinh-thoi-gian-trong-lich-su.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học