Bài 2 trang 70 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

Lời giải:

Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.

Để học tốt Lịch Sử 6 | Giải bài tập Lịch Sử 6

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 25 khác:

Câu hỏi

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


on-tap-chuong-3.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học