Bài 2 trang 43 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải:

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc:

- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi.

- Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng làm vua như trước.

- Hợp nhất hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 14 khác:

Câu hỏi (trang 43)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


nuoc-au-lac.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học