Bài 1 trang 76 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai ?

Lời giải:

- Năm 397, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.

- Được tin đó, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc tiêu diệt Kiều Công Tiễn để bảo vệ nền độc lập tự chủ vừa mới xây dựng.

- Kiều Công Tiễn hoảng sợ vội cho người cầu cứu nhà Nam Hán.

- Nhà Nam Hán vốn đã nuôi sẵn ý đồ xâm lược nước ta và trả thù cho thất bại trong cuộc xâm lược nước ta lần thứ nhất, nhân cớ cầu cứu của Kiều Công Tiễn, vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần hai.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 27 khác:

Câu hỏi (trang 76)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


ngo-quyen-va-chien-thang-bach-dang-nam-938.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học