Bài 1 trang 62 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?

Lời giải:

* Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Tháng 5 – 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nước ta bằng đường thủy và bộ.

   - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế buộc phải rút lui về Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

   - Năm 548, Lý Nam Đế mất.

* Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

   - Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

   - Năm 550, nghĩa quân phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 22 khác:

Câu hỏi (trang 62)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


khoi-nghia-li-bi-nuoc-van-xuan-tiep.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học