Bài 1 trang 25 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu : thời gian, địa điểm chính, công cụ.

Lời giải:

Các giai đoạn Thời gian xuất hiện Địa điểm tìm thấy Công cụ chủ yếu
Người tối cổ 40 – 30 vạn năm Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) Công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
Người tinh khôn 3 – 2 vạn năm Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc giang, Thanh Hóa, Nghệ An Công cụ đá: những chiếc rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng.
Người tinh khôn phát triển 12000 – 4000 năm Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Công cụ đá, họ đã biết mài ở lưỡi cho sắc, rìu sắt, rìu ngắn, rìu có vai, công cụ bằng xương, bằng sừng, đồ gốm, lưỡi cuốc đá.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 8 khác:

Câu hỏi (trang 25)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


thoi-nguyen-thuy-tren-dat-nuoc-ta.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học