Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms)


Với các sinh viên chuyên nghành tin học thì cụm từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không còn là xa lạ. Đây là một môn học bắt buộc và sẽ là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên nào nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dành cách tiếp cận tích cực cho môn học này. Vậy Cấu trúc dữ liệu là gì?

Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn trong loạt bài Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật:

Mục lục Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu là gì?

Một số khái niệm về Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Danh sách liên kết - Linked List

Ngăn xếp & Hàng đợi

Một số Giải thuật tìm kiếm

Một số Giải thuật sắp xếp

Cấu trúc dữ liệu đồ thị (Graph)

Cấu trúc dữ liệu cây

Đệ qui (Recursion)

Loạt bài Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật được viết dựa trên nguồn tài liệu nước ngoài cùng với tìm hiểu một số nguồn tài liệu khác cộng với sự hiểu biết của bản thân về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, do đó không tránh khỏi một số thiếu sót. Nếu bạn đọc hay độc giả có bất kỳ ý kiến đóng góp nào thì mong các bạn comment ngay phần dưới trang để bọn mình kịp thời sửa chữa để có thể cung cấp cho các bạn loạt bài hướng dẫn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật hoàn thiện nhất.

hoconline xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn học tốt !!!