Học AJAX cơ bản và nâng cao


AJAX, là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML (tạm dịch là JavaScript và XML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.

AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới. Tên AJAX ở đây không có nghĩa là bạn phải học XML trước khi cần học AJAX. Điều này là không cần thiết.

Dưới đây là mục lục các bài hướng dẫn học AJAX cơ bản và nâng cao trong loạt bài này:

MỤC LỤC

Phải khẳng định một điều là: AJAX là ước mơ của các lập trình viên phát triển các ứng dụng Web, bởi vì bạn có thể:

  • Cập nhật một Webpage mà không cần tải lại trang. Điều này giúp trang web của bạn chạy mượt mà hơn.

  • Request dữ liệu từ một Server - sau khi trang đã được load.

  • Nhận dữ liệu từ một Server - sau khi trang đã được load.

  • Gửi dữ liệu tới một Server - trong phần xử lý ở background.

hoconline CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT