Bài 8 trang 8 Toán 8 Tập 1Video Bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 8 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

b) (x2 – xy + y2)(x + y)

   = (x2 – xy + y2).x + (x2 – xy + y2).y

   = x2.x + (–xy).x + y2.x + x2.y + (–xy).y + y2.y

   = x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3

   = x3 + y3 + (xy2 – xy2) + (xy2 – xy2)

   = x3 + y3

Kiến thức áp dụng

+ Để nhân hai đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 2 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


nhan-da-thuc-voi-da-thuc.jsp