Bài 15 trang 9 Toán 8 Tập 1Video Bài 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 15 (trang 9 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân

Giải bài 15 trang 9 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 15 trang 9 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 15 trang 9 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Kiến thức áp dụng

+ Để nhân hai đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 2 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


nhan-da-thuc-voi-da-thuc.jsp