Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130Bài 7: Định lí Pi - ta - go

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Tìm độ dài x trên các hình 124, 125

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Áp dụng định lí Py – ta – go

Tam giác ABC vuông tại B

⇒ x2 + 82 = 102

⇒ x2 = 102 – 82 = 36

⇒ x = 6 (cm)

Tam giác DEF vuông tại D

⇒ 12 + 12 = x2

⇒ x2 = 1 + 1 = 2

⇒ x = √2 (cm)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130: Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Số đo góc BAC là 90o

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 130 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


dinh-li-pi-ta-go.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học