Giải Toán 7 trang 23 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạoTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 23 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 23. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 23 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 23 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 23 sách cũ

Video Giải Bài 20 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 20 (trang 23 SGK Toán 7 tập 2): Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào, người điều tra lập được bảng dưới đây.

a) Lập bảng "tần số"

b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng

c) Tính số trung bình cộng

Giải bài 20 trang 23 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

a) Bảng tần số:

Giá trị (x)

20

25

30

35

40

45

50


Tần số

1

3

7

9

6

4

1

N = 31

b) Biểu đồ đoạn thẳng:

Giải bài 20 trang 23 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

c) Số trung bình cộng về năng suất lúa:

X ¯ = 20+25.3+30.7+35.9+40.6+45.4+50.1 31 = 1090 31 35,2 (tạ/ha).

Kiến thức áp dụng

+ Lập bảng tần số gồm 2 dòng: Dòng 1 ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần; dòng 2 ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

+ Biểu đồ đoạn thẳng là biểu đồ được dựng theo ? trang 13

Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).

Bước 2: Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

+ Dựa vào bảng ‘tần số’, ta có thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu như sau :

Giải bài 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trong đó :

x1;x2;x3;…xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

n1;n2;n3;…nk là k tần số tương ứng.

N là số các giá trị.

Các bài giải Toán 7 bài Ôn tập chương 3 phần Đại số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-3.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học