Toán 9 Luyện tập trang 48

Video giải Giải bài tập Toán lớp 9 Luyện tập trang 48 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 11 trang 48 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 12 trang 48 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được:

    2,5 = a.1 + 3

=> a = 2,5 - 3 = -0,5

Vậy a = -0,5

Bài 13 trang 48 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 14 trang 48 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hàm số bậc nhất y = (1 - √5)x – 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5.

c) Tính giá trị của x khi y = √5

Lời giải:

a) Ta có a = 1- √5 < 0 nên hàm số đã cho nghịch biến trên R.

b) Khi x = 1 + √5 ta có:

    y = (1 - √5).(1 + √5) - 1 = (1 - 5) - 1 = -5

c) Khi y = √5 ta có:

    √5 = (1 - √5)x - 1

=> √5 + 1 = (1 - √5)x

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(hoặc trục căn thức ở mẫu như dưới đây:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết khác: