Bài 39 trang 14 SBT Toán 7 Tập 1Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 39 trang 14 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 5 Chương 1 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


bai-5-luy-thua-cua-mot-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học